גמל והשתלמות

קופת גמל

קופת גמל מהווה את אחד מאפיקי החיסכון הפנסיוני בישראל.

קופת גמל הינה חיסכון לטווח ארוך, באמצעותה ניתן לחסוך כספים לגיל פרישה וליהנות מהטבות מס. ניהול קופות הגמל מתבצע על ידי בתי ההשקעות וחברות הביטוח השונות ומנוהל דרך השקעה במוצרי שוק ההון. בבדיקת איכות הניהול מתגלים הפרשים משמעותיים ביעילות הניהול בין הקופות השונות, ההפרשים עשויים לבוא לידיי ביטוי בכסף רב לאורך השנים.

בבחירת קופת הגמל עבור לקוחותינו אנו מבצעים בדיקת נאותות (Due Diligence) של;

  • ביצועי הקופות לאורך השנים תוך התחשבות במדד שארפ (גובה התשואה עבור כל יח' סיכון)
  • ביצועי הקופות בחתכים של 12 חודשים ,3 שנים ו 5 שנים.
  • ביצועי הקופות וביצועיהן בשנים בהם שוק ההון הציג ביצועים שליליים.
  • בחירת הקופות נעשית ע"י בדיקת הפרופיל האישי של כל לקוח בשימת דגש על סך כספיו המנוהלים, גילו ומטרת הכספים שהוא מייעד לשימושו האישי.

לנוחיותך מצורפים קישורים לגמל נט – אתר משרד האוצר

בקופת גמל קיימים שני סוגי חוסכים; שכיר ועצמאי. כשהחוסך הינו שכיר התשלום לחיסכון הפנסיוני מתחלק בינו לבין מעסיקו. העובד רשאי להפקיד עד 7% משכרו בכל חודש והמעסיק יכול להוסיף עוד 7.5% משכר העובד לתגמולים ובנוסף 8.33% משכר העובד כפיצויים (מוגבל בתקרת שכר).

חוסך עצמאי שיש לו הכנסה מעסק או משלח יד רשאי להפקיד בחיסכון הפנסיוני עד 16% מהכנסתו החודשית (מוגבל בתקרה) ולהיות זכאי לניכוי מס או לזיכוי מס על תשלומיו.

עד שנת 2008, כספים שהופקדו בקופות הגמל יכלו להימשך כסכום חד פעמי בגיל הפרישה. משנת 2008 כספים שהופקדו בקופת גמל ישולמו לחוסך בדרך של קצבה חודשית לאורך כל ימיי חייו, כאשר אדם שזכאי לקצבה מעל "הקצבה המזערית" יוכל למשוך את כספו מעבר לסכום זה כסכום חד פעמי.

קרן השלמות

קרן השלמות היא תוכנית חיסכון לטווח בינוני-קצר של שש שנים ומעלה הפטורה ממס עד תקרה של 15,712 ₪ לשכיר ועד תקרה של 15,260 ₪ לעצמאי. מדובר בהפקדה מתקרת שכר חודשי, הפטור ממס הוא גם פונקציה של שיעור ההפקדה, מעבר לתקרות הללו יחויב העמית בזקיפת מס כבר במועד ההפקדה על פי דרגת המס השולי שלו. מעבר לכך, ישולם מס על ידי העובד על החלק שמעבר לתקרה גם במועד משיכת הכספים.

זכותו של העובד לקרן השתלמות היא נגזרת של משא ומתן על הסכם עבודה, בין אם הוא קיבוצי ובין אם מדובר בחוזה אישי.

הכספים המועברים לקרנות ההשלמות עומדים על 2.5% מצד העובד ועוד 7.5 מצד המעסיק. עצמאיים יכולים אף הם להפקיד עד 7% משכרם וייהנו מהטבת מס (הטבת המס אינה על כל ה-7%). עמיתי קרנות ההשתלמות יכולים להעביר את החיסכון מקרן לקרן על פי שיקול דעתם תוך שמירת הוותק. על אף שניתן למשוך את הכספים ללא מס לאחר 6 שנים, יש עמיתים שמעדיפים להמשיך לחסוך את הכסף בקרן ההשלמות ולמשוך את הכסף בכל רגע נתון (לאחר 6 שנים) יחד עם הרווחים שנצברו.

בניגוד להפקדות החודשיות הנדרשות ממבוטחים בקרנות הפנסיה, עמיתי קרנות ההשלמות אינם מחויבים לשמור על רציפות הפקדות. מבחינת החוק ונהלי קרנות ההשתלמות, ניתן להפקיד בסוף שנת המס את כל התשלומים בגין אותה שנה.

כאמור, משיכת כספים ללא מס יכולה להתבצע לאחר 6 שנים ממועד התשלום הראשון לקרן. במקרה בו נפטר העמית ובתנאי שהיה העמית בקרן לפחות 3 שנים, יכולים המוטבים למשוך את הכספים הצבורים. עוד אפשרות היא משיכת הסכום הצבור בקרן ההשלמות לאחר 3 שנים ממועד התשלום הראשון לצורך השתלמות מוכרת בתחום עיסוק העמית, בכפוף לכללים הקבועים בתקנון הקרן. לאחר משיכת כספים מהקרן, בין אם באופן מלא או באופן חלקי, לא ניתן להפקיד בה יותר וי שלפתוח חשבון חדש.

משיכת כספים שלא בתנאים שפורטו, כלומר לפני תום 6 השנים, תוביל לתשלום מס על חלקו של המעסיק וכן על הרווחים שנצברו על הפקדות העובד והמעסיק גם יחד ותהפוך במרבית המקרים לבלתי כדאית לחוסך.

נשמח לעמוד לרשותכם