פנסיה וביטוחי מנהלים

קרן פנסיה

קרן פנסיה מהווה אחד מאפיקי החיסכון הפנסיוני בישראל, אפיק זה מיועד לתשלום פנסיה בהגיע החוסך לגיל פרישה (67 גברים ו-64 נשים), קיימת אפשרות למשיכה החל מגיל 60.

קיימים ארבעה סוגים של קרנות פנסיה; קרן פנסיה ותיקה שבהסדר, קרן פנסיה ותיקה מאוזנת, קרן פנסיה חדשה כללית וקרן פנסיה חדשה מקיפה. בנוסף, אצל מעסיקים שונים, במיוחד במגזר הציבורי, קיימים הסדרי פנסיה תקציבית.

כיום הקרנות היחידות שניתן להצטרף אליהן הן קרנות הפנסיה החדשות;

קרן פנסיה חדשה מקיפה: הינה קרן שמשלבת חסכון לגמלה, כיסוי במקרה של אובדן כושר העבודה וביטוח שארים למקרה מוות. קרן פנסיה פועלת על בסיס ביטוח של ערבות הדדית, כלומר הסיכונים הביטוחים (סיכון למקרה של אובדן כושר העבודה  או מפני מוות) אינם מוטלים על חברת הביטוח, אלא על העמיתים עצמם הנמצאים בתוך אותה קרן פנסיה.

קרן פנסיה כללית: קרן פנסיה חדשה כללית מיועדת לחיסכון של כספים לפנסיה, אשר יתקבלו כקצבה חודשית בגיל פרישה. חשוב לציין כי, לרוב לא ניתן למצוא במסגרתה כיסויים ביטוחים אך חלק מקרנות הפנסיה הכלליות מאפשרות רכישת כיסויים ביטוחים נוספים לנכות ושאירים. בשונה מקרן פנסיה מקיפה , בגין הכספים הנחסכים בקרן זו העמית אינו זכאי לאגרות חוב מיועדות אשר מסובסדות ע"י המדינה.

אנו באחריות כלכלית שמים דגש רב על אופיין של קרנות הפנסיה בקבלת עמיתים לקרן ומתאימים את קרן הפנסיה לעמית תוך התחשבות במצבו הבריאותי והתאמתו לפרופיל העמיתים באותה קרן פנסיה, בדיקת האיזון האקטוארי של הקרן ותשואות לאורך השנים.

קיימים שני סוגי חוסכים; שכיר ועצמאי. כשהחוסך הינו שכיר התשלום לחיסכון הפנסיוני מתחלק בינו לבין מעסיקו. העובד רשאי להפקיד עד 7% משכרו בכל חודש והמעסיק יכול להוסיף עוד 7.5% משכר העובד לתגמולים ובנוסף 8.33% משכר העובד כפיצויים (מוגבל בתקרת שכר).

ניהול קרנות הפנסיה מתבצע על ידי חברות הביטוח השונות בהשקעה במוצרי שוק ההון. יתרון השקעות שקיים בקרן הפנסיה הוא בכך שקיימת בהן הטבה של אג"ח מיועדות בשיעור 30% (אג"ח עם תשואה מובטחת בסבסוד המדינה) ומכאן קיימת מגבלת הפקדה לקרן בכפוף לתקרה המתפרסמת לכל שנת מס.

גובה הפנסיה נקבע בהתאם לסכום הכסף שנצבר בחסכון לאורך כל השנים עד גיל הפרישה וחלוקתו במקדם ההמרה (מקדם המגלם את תוחלת החיים ע"פ הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה).

*מקדם ההמרה אינו מובטח בעת פתיחת קרן הפנסיה ויכול להשתנות לאורך השנים בהתאם להשתנות פרמטרים שונים ובהם השתנות תוחלת החיים.

סכום הכסף שיצליח החוסך לחסוך תלוי במספר גורמים; משך החיסכון, רציפות החיסכון, גובה התשלומים ששולמו לחשבון החיסכון הפנסיוני שלו במהלך שנות עבודתו, שיעור התשואה של הקרן, גובה דמי הניהול ובחירת הבטחת הקצבאות בגיל פרישה.

 

ביטוח מנהלים

ביטוח מנהלים הוא אחד מאפיקי החיסכון הפנסיוני בישראל. אפיק זה מיועד לתשלום פנסיה חודשית בהגיע החוסך לגיל פרישה, בנוסף לכך החוסך בביטוח מנהלים רשאי לרכוש ביטוח חיים (ריסק למקרה מוות) וביטוח של אובדן כושר עבודה.

את המרכיבים הביטוחים ניתן להתאים ולשנות בהתאם להעדפותיו וצרכיו של המבוטח.

ביטוח המנהלים הינו חוזה בין המבוטח לבין חברות הביטוח ומרבית תנאיו נקבעים בעת חתימה על ההסכם ואינם ניתנים לשינוי במהלך תקופת הביטוח. בשונה מקרן פנסיה, ביטוח מנהלים אינו ביטוח המבוסס על ערבות הדדית ואת הסיכונים הביטוחים נושאת חברת הביטוח.

בבדיקת ובחירת ביטוחי המנהלים עבור לקוחותינו אנו שמים דגש על גובה דמי הניהול הקיימים בביטוח המנהלים, על התאמת הכיסויים הביטוחים לצרכי הלקוח ועל עלותם.

ברוב הבדיקות שאנו מבצעים לביטוחי מנהלים, אנו מצליחים להוריד עלויות ולייעל את הפוליסה ללא פגיעה בכיסויים הביטוחים הקיימים.

בביטוחי מנהלים קיימים שני סוגים של חוסכים, שכיר ועצמאי. כשהחוסך הינו שכיר התשלום לחיסכון הפנסיוני מתחלק בינו לבין מעסיקו. העובד רשאי להפקיד עד 7% משכרו בכל חודש והמעסיק יכול להוסיף עוד 7.5% משכר העובד לתגמולים ובנוסף 8.33% משכר העובד כפיצויים (מוגבל בתקרת שכר).

עד שנת 2008 ניתן היה לרכוש פוליסות ביטוח המשלמת קצבה בגיל הפרישה או פוליסה המעניק תשלום הוני חד פעמי. משנת 2008 הכספים הנצברים לפוליסות המנהלים יתקבלו בגיל פרישה כקצבה לאורך כל חיי המבוטח או למוטביו על פי בחירת מסלול הבטחת הקצבאות שהמבוטח בחר.

גובה הפנסיה נקבע בהתאם לסכום הכסף שנצבר בחיסכון לאורך השנים עד גיל פרישה וחלוקתו במקדם ההמרה הקיים בפוליסה (חשוב לציין כי לאחר דצמבר 2013 לא ניתן לקבל מקדם המרה קבוע הנקבע בעת חתימה על הסכם ביטוח המנהלים). גובה התשלומים ששולמו לחיסכון של החוסך לאורך תקופת העבודה, שיעור התשואה לאורך השנים, גובה דמי הניהול ששולמו ובחירת הבטחת הקצבאות.

אנו באחריות כלכלית נשמח לבצע בדיקת נאותות לביטוחי המנהלים שלכם ולבדוק את התאמתו לפרופיל הביטוחי הקיים.

קישור לאתר ביטוח נט – משרד האוצר

נשמח לעמוד לרשותכם