שלום לכולם,

חוד החנית – פיננסים

IRA – תיקון תקנות נכנס לתוקף החל מהחודש – איך זה עוזר לנו?

כפי שרשמנו בניוזלטרים הקודמים, אנו ממשיכים לעקוב אחר העלייה בגורמי הסיכון בשוק ההון העולמי, ברמות המחירים של שוק המניות ובעיקר בשוק האג"ח.

בבחינת גורמי הסיכון הנ"ל, אנו מאמינים בהסטת חלק מהכספים למוצרים אלטרנטיביים בעלי קורלציה נמוכה לשוק ההון ובכך לפזר ולאזן את תיק ההשקעות של לקוחותינו.

רמות הריבית הנמוכות הקיימות בשוק ההון מהוות כר פורה לשוק זה לגדול בצורה מהירה וקיימות בשוק הרבה אלטרנטיבות כגון קרנות גידור, קרנות הלוואה, פלטפורמות הלוואות P2P ועוד.

השקעה בנכסים אלה מחייבת בתשלומי מס שונים בהתאם למוצר הנבחר ולעיתים כרוכה בעלויות מס גבוהות מהמס המוכר לנו בשוק ההון – מס רווח ההון.

בניוזלטר זה ננסה לתת פיתרון יצירתי לחיסכון במס דרך השימוש בפלטפורמת IRA.

נזכיר מה זה IRA:

המוצר קיים בישראל מזה 6 שנים ויובא מארה"ב שם הוא מאוד פופולרי.

מודל ה – IRA הינו קופת גמל או קרן השתלמות בניהול אישי המאפשר שליטה של העמית בניהול הכסף שלו בקופה/קרן.

עד תחילת 2017 ניתן היה לנהל IRA בישראל תחת מגבלות רבות, החל מחודש זה הוסרו הרבה מהמגבלות (נרחיב בהמשך).

 

ומדוע זה מעניין אותנו?

מיסוי מיסוי מיסוי – תיקון 190 ודחיית מס:

על מנת למקסם את הטבות המס בניהול השקעות, יכול אדם שהגיע לגיל 60 ובידו פנסיה מזערית של לפחות 4,500 ש"ח, להעביר כספי פרט (אלו שכבר היו בגינם התחשבנות מס –

קרי פקדונות, ני"ע בבנק, חסכונות, פיצויים שעברו התחשבנות) לקופ"ג במעמד של תיקון 190 (תיקון 190) ובכך לשלם 15% מס נומינלי במקום 25% מס ריאלי על הרווחים ולהעביר את ההטבה גם למוטביו.

מעבר למס רווח הון, ברגע שהכסף מנוהל באמצעות מוצר של קופ"ג, כל פעולה בו זולה יותר (אין עמלות קניה ומכירה), יש דחיית מס מכיוון שתשלום המס חל רק בעת משיכת הכספים ואין תשלום מס במקור כמו במוצרים מקבילים אחרים.

המס שאינו משולם במקור צובר תשואה בדומה למנגנון ריבית דה ריבית.

חזרה למוצרים אלטרנטיביים…

אחד המוצרים שזוכים לעדנה בזמן האחרון הינו קרן גידור.

השימוש בהשקעה בקרן גידור דרך תיקון 190 בפלטפורמת IRA מאפשרת למשקיע ליהנות מחיסכון מהותי במס ולשלם 15% מס נומינלי בלבד לעומת 30% מס בהשקעה "רגילה" בקרן.

בנוסף, השכילו אנשים ועשו אף יותר – הם לקחו קופות גמל במעמד עצמאי, פעילות, העבירו אותם לקופת גמל בניהול אישי IRA ושם רכשו באופן עצמאי קרנות גידור ללא תשלום מס בכלל מכיוון שמדובר בכספי קופ"ג שהיו פטורים ממס.

 

מה הבשורה? עיקרי התיקון ב – IRA – שנכנס לתוקף החל מסוף חודש יוני:

עד כה רק קופות גמל במעמד עצמאי יכלו לבצע את הנ"ל וגם הסכום המקסימלי להשקעה ב – IRA עמד על פחות מ – 3 מליון ש"ח.

ב – 29/5 פורסם תיקון לתקנות ה – IRA הכולל מספר הקלות לכללי השקעה והגדלת הסכום שניתן להשקיע.

התיקון ייכנס לתוקף ב – 29/6/2017

–  ניתן יהיה להשקיע גם במטבע חוץ מעבר לפקדונות, קרנות וני"ע

–  ניתן להשקיע במוצרים מובנים

–  ניתן להשקיע באופציות תחת מגבלות

–  מגבלת סכום עלתה ל – 5.2 מליון לגבי כספים שמושקעים במוצרים פאסיביים, כספי רובד שני (תיקון 190) או כספי פיצויים שהתקיימה בגינם התחשבנות מס

–  רובד נוסף – לקוחות שכירים עם יתרות גבוהות בפנסיות או ביטוחי מנהלים יוכלו מעתה להעביר את היתרות לקופת גמל בניהול אישי ולהתחיל לנהלם בעצמם באמצעות מוצרים מחקי מדדי שוק (כגון מדדי אג"ח כללי, מדד תל אביב 125 או מדד S&P – כאן יש צורך ביעוץ מכיוון שיש השלכות על התנאים במוצרים הפנסיוניים ולא תמיד כדאי).

 

לסיכום:

כל אדם שמתקרב לגיל 60 ומעלה ויש לו כספים שמנוהלים באמצעות הבנק, בתיקי השקעות או בקופות גמל, כדאי לו לבדוק את הכדאיות בהכנסת הכספים וניהולם באמצעות IRA, בטח עבור נכסים אלטרנטיביים.

נשמח לעמוד לרשותכם ולבחון איתכם את הנושא יחדיו.