שלום לכולם

2017 באה עלינו לטובה ואיתה שנה חדשה של תשואות בשווקים.

החלפת מדדים

ביום חמישי ה-9.2.17 עודכנו מדדים חדשים בבורסה לניירות ערך, המדדים שהכרנו לאורך השנים השתנו או יותר נכון "התמתחו":

– מדד ת"א 25 הפך להיות מדד ת"א 35 (כאשר מניות כמו הראל השקעות, סלקום, פרטנר ועוד עברו ממדד ת"א 100 למדד 35).

– מדד ת"א 100 הפך להיות מדד ת"א 125, כלומר נוספו לו 25 מניות חדשות שעברו ממדד יתר 50.

– מדד ת"א 75 הפך להיות מדד ת"א 90.

– ומדד היתר 50 הפך להיות מדד ת"א SME60.

כמו כן יושק מדד יתר מאגר שבו 160 חברות בינוניות, יושקו מדדים נוספים וביניהם גם מדד חדש BLUECHIP 16  של 16 המניות הגדולות ממדד ת"א 35 שלא כוללות מניות אחזקה והשקעות.

גם משקלי החברות במדד יקטנו כאשר במדד ת"א 25 משקל המניות הגדולות ביותר יגיע ל-7% בלבד, במדד ת"א 135, המשקל הגבוה ביותר יהיה של 4% ובת"א 90 וביתר 60 עד 2% למניה.

הרפורמה הנוכחית באה כחלק משינויים שמנכ"ל הבורסה מוציא לפועל על מנת להגדיל את מחזורי הסחירות והרחבת אפשרויות ההשקעה בבורסה.

בניוזלטר הקודם הזכרנו בקצרה את ההנחיות שיובאו לגביי העברת כספי מכירת דירה שלישת לקופת גמל וכעת ברצוננו לפרסם את ההנחיות כמו שפרסמה רשות המיסים:

 1. החוק קובע כי חייב במס הוא יחיד שהוא בעלים של מספר דירות מגורים, ששיעור הבעלות שלו בהן ביחד הוא 249% או יותר. הסבר על החוק נמצא באתר וניתן להפנות אליו את הלקוח.
 2. החוק מונה רשימה של דירות בעלי מאפיינים מיוחדים שלא ימנו על דירותיו של היחיד לעניין בחוק.
 3. ישנו מחשבון באתר רשות המיסים אשר מחשב את הסכום הקובע לדירה והמס שיש לחייב בבעלות על דירה.
 4. אם נמכרת דירה או נרכשת דירה במהלך שנת המס, החיוב יהיה לפי החלק היחסי מהשנה.
 5. מי שימכור את אחת מדירותיו מיום 1.1.2017 – 1.10.2017 ויעמוד בתנאים המפורטים יוכל לקבל את ההטבות הבאות:
  א.     פטור ממס ריבוי דירות על חלק מהשנה שבה נמכרה הדירה
  ב.     מענק בגובה מס השבח ולא יותר מ 85,000 ₪
  ג.     אישור להפקדה כספי בתמורה בקופת הגמל להשקעה עד ה 31.12.2017 ולא יותר מ            2,500,000 ₪
 6. כספי המכירה שיופקדו בקופת הגמל להשקעה יהיו פטורים ממס (שולי ורווח הון) בתנאים המצטברים הבאים:
  א.     גיל 60
  ב. וותק 5 שנים בחשבון (ממועד ההפקדה)
  ג. לא רכש דירה נוספת מיום 16.12.2016 ועד 5 שנים ממועד ההפקדה
 7. על העמית לפנות לרשות המיסים עם הטפסים הבאים לקבלת אישור הפקדה לקופת הגמל להשקעה
  – טופס 7201 "הצהרה על ריבוי דירות"
  – טופס 7202 "בקשה לקבל פטור, מענק ואישור הפקדה בקופת גמל"

מצ"ב קישור לאתר רשות המיסים לעניין זה

אתר רשות המיסים

כמובן שמטרת החוק היא לשחרר דירות להשקעה חזרה לשוק הדיור כחלק מניסיונותיו של השר כחלון להוריד את מחירי הדיור בארץ. כחלק מהפתרון נותן משרד האוצר "סוכריה" למוכרים בדמות פטור ממס רווח הון על הרווחים שיווצרו בקופות גמל אם יפקיד המוכר את כספי מכירת הדירה בקופת גמל להשקעה וזאת תחת המגבלות הרשומות.

לא ניכנס האם צעד מיסוי הדירה השלישית ישיג את מטרתו או לאו, אבל יתרון קופ"ג להשקעה ללא מיסוי רווח הון הוא אכן הטבה מעניינת מאד ועל כן היה ואכן מכרתם/ן דירה בעקבות החוק החדש מומלץ ליהנות מההטבה בהנחה שאתם מעוניינים בכסף מנוהל.

עצמאים

אמנם כבר הזכרנו זאת בניוזלטר הקודם אך ברצוננו לחדד את חובת הפרשה לפנסיית חובה לעצמאים במדינת ישראל. החובה להפקיד חלה על עצמאים שעומדים בכללים הבאים:

גובה ההפקדה מוגבל בשכר הממוצע במשק (9,376 ₪ נכון ל 2017) כאשר את ההפקדה יש לבצע באופן הבא:

עד חצי שכר ממוצע במשק4,836.5) ₪ )- 4.45%

מחצי שכר ממוצע במשק ועד שכר ממוצע במשק- 12.55%

הפקדת החובה המקסימאלית בשנת 2017 הינה 822 ₪ לחודש

עצמאים מביניכם שמעוניינים לקבל מחשבון פנסיה מוזמנים לפנות אלינו לקבלת מחשבון פשוט לחישוב.