כללי

⇐ בצל המשבר והירידות בשוק ההון יש כמובן השפעה על חלק ממקבלי הפנסיה

⇐מסמך זה מפרט בחתך סוגי הפנסיות השונות את ההשפעה על :

⇐ יש סוגי פנסיות ללא השפעה או השפעה זניחה, וישנן עם השפעה משמעותית על הצבירות, הקיצבאות ועל אופן התיקון לעליות עתידיות ככל שתהיינה

⇐ כדאי לבדוק כמובן כל מקרה לגופו

⇐ למי שיש שאלה מוזמן לפנות אלי

סוגי הפנסיות לפי פירוט

פנסיה תקציבית :

⇐ גובה הפנסיה תלוי בוותק, שכר קובע אחרון ושיעור משרה

⇐ הפנסיה צמודה למדד פעם בשנה

⇐ אין השפעה ישירה מהמשבר

פנסיה מקרנות פנסיה ותיקות בהסדר :

⇐ לחוסכים ב 8 הקרנות בהסדר המנוהלות ע"י עמיתים

⇐ פנסיית זכויות – גובה הפנסיה תלוי בוותק, שכר קובע

⇐ אין קשר בין הכספים שנצברים לחוסך לגובה הפנסיה הראשונה

⇐ הפנסיה צמודה למדד פעם בשנה

⇐ אין השפעה ישירה מהמשבר

⇐ תתכן השפעה עקיפה באם תהיינה ירידות עמוקות שיפגעו באיזון אקטוארי, יחד עם זאת יש רשת הגנה של המדינה לחלק ניכר של הנכסים

פנסיה מקרנות פנסיה ותיקות מאוזנות :

⇐ מספר גדול של קרנות לכל אחת תקנון ייחודי

⇐ רובן המוחלט יש צבירה של זכויות (בדומה לקרנות בהסדר) או מנות פנסיה

⇐ לאחת יש מנגנון של צבירה ומקדם – עתידית

⇐ הפנסיות צמודות למדד

⇐ לכל הקרנות (למעט עתידית) אין השפעה ישירה מהמשבר

⇐ תתכן השפעה עקיפה באם תהיינה ירידות עמוקות שיפגעו באיזון אקטוארי, יחד עם זאת יש אג"ח מיועדות של המדינה ל- 30% מהנכסים

פוליסות מבטיחות תשואה:

⇐ צבירה לא מושפעת משוק ההון ואין השפעה על הקצבה

⇐ הקצבה צמודה למדד

⇐ בעקרון הפוליסות האלו מגובות באג"ח מדינה המכסות את הריבית המובטחת, יש חברות (כמו כלל) שהחזירו את האגחים למדינה ולקחו על עצמן את הבטחת התשואה, הירידות תפגענה בהן, לא צפוי שהן לא יעמדו בהתחייבות

פוליסות משתתפות ברווחים – עדיף:

⇐ צבירה מושפעת משוק ההון, ההשפעה משתנה בהתאם למדיניות החברה, ולמסלול ההשקעות שנבחר

⇐ תחילת קבלת קיצבה גורר מעבר למסלול מקבלי קיצבה (רוב החברות יש מסלול אחד) כלומר משתנה מסלול ההשקעות

⇐ בחישוב הקצבה לוקחים בחשבון ריבית תעריפית של 2.5%, כלומר רק מתשואה שנתית הזו יש גידול בקיצבה החודשית, תשואה מתחת לריבית תעריפית הקיצבה החודשית יורדת

⇐ אחרי ירידות תשואה, דמי ניהול משתנים של 15% על רווחים נלקחים רק לאחר איזון של ההפסדים

⇐ הקצבאות צמודות כל חודש למדד ההשקעות

⇐ לסיכום בפוליסה הזו יש השפעה למשבר גם לאלה שטרם מקבלים קיצבה בהקטנת הצבירה, וגם לגימלאים עקב ירידות במדד ההשקעות

⇐ לשים לב שאם תהיינה עליות בשוק מקבלי הקצבה נמצאים במסלול השקעות של מקבלי קצבה, וגידול של הקצבה החודשית קורה בתנאי שיש תשואה מעל הריבית התעריפית

פוליסות מנהלים לאחר 2004:

⇐ דומה למנגנון של פוליסות משתתפות ברווחים, ריבית תעריפית גבוהה יותר 3.5%-3%

⇐ יש השפעה למשבר לאלה שטרם מקבלים קיצבה בהקטנת הצבירה, וגם לגימלאים עקב ירידות במדד השקעות

קרן פנסיה מקיפה

⇐ צבירה מושפעת משוק ההון, ההשפעה משתנה בהתאם למדיניות החברה ולמסלול ההשקעות שנבחר, יש כ 30% אג"ח מדינה מיועדות

⇐ תחילת קבלת קיצבה גורר מעבר למסלול מקבלי קיצבה כלומר משתנה מסלול ההשקעות והיקף האג"ח מיועדות עולה ל 60%

⇐ קיצבה צמודה למדד, יש איזון אקטוארי פעם ברבעון, יש הפרדה באיזון ובתשואות בין עמיתים פעילים למקבלי קיצבאות

⇐ עדכון קיצבה שנתית על בסיס תשואת מטרה של 3.36% על החלק החופשי

⇐ יש השפעה למשבר גם לאלה שטרם מקבלים קיצבה בהקטנת הצבירה (אם כי חלק מהירידות מותנו ע"י האגח המיועד) וגם לגמלאים אם לא משיגים את תשואת המטרה במדד ההשקעת

⇐ מסלול השקעות של מקבלי קיצבה יש 60% אגח מיועדות והיקף קטן של חשיפה למניות, עליות באם תהיינה יתבטאו בצורה מתונה במסלול זה

קרן פנסיה כללית

⇐ צבירה מושפעת משוק ההון, ההשפעה משתנה בהתאם למדיניות החברה, ולמסלול ההשקעות שנבחר, אין אגח מיועדות

⇐ תחילת קבלת קיצבה גורר מעבר למסלול מקבלי קיצבה כלומר משתנה מסלול ההשקעות

⇐ קיצבה צמודה למדד, איזון אקטוארי פעם ברבעון, הפרדה בין עמיתים פעילים למקבלי קיצבאות

⇐ עדכון קיצבה שנתית על בסיס ריבית תעריפית של 3.5%

⇐ יש השפעה למשבר גם לאלה שטרם מקבלים קיצבה בהקטנת הצבירה וגם לגמלאים אם לא משיגים את תשואת המטרה במדד ההשקעות