ליווי פיננסי לגופים מוסדיים

שירותי הליווי והתפעול של ״אחריות כלכלית״ לוועדות השקעה: 

 • ניתוח צרכי הלקוח: מקורות הכסף, ייעודו, טווח ההשקעה, מטרות ההשקעה .
 • הכנת דף מגבלות השקעה: קביעת "גבולות גזרה" למנהלי ההשקעות , דף המתייחס לרמת הסיכון במניות, באג"ח, במוצרים אלטרנטיביים, דירוגים, מדינות, מח"מים וכו' ונועד למנוע ניגוד עניינים העלול להיות למנהל תיק .תוך שימת דגש על הכנסת מגבלות לפיזור סיכונים ברמת ההשקעה הבודדת, והגבלת שימוש "במוצרי הבית" של בית ההשקעות
 • שילוב השקעות אלטרנטיביות, סחירות ולא סחירות לצורך פיזור סיכון על פי התאמה: בחינה והנגשת עסקאות ומוצרים אלטרנטיביים איכותיים בשוק הלא סחיר של בתי ההשקעות המובילים, כגון  עסקאות חוב לא סחיר ,הלוואות ,עסקאות נדל"ן לא סחיר ותשתיות כחלק מתיק ההשקעות הכולל ושילובו באסטרטגית ההשקעה . גישה ייחודית לכניסה לעסקאות משותפות יחד עם קופות הגמל המובילות תוך מתן הטבות בעלויות.
 • קביעת benchmark לתיק: בניית מדד ייחוס המותאם לאפיון התיק, בדיקת "אלפא" חודשית ומצטברת אל מול מדד הייחוס הרלוונטי והשוואה פנימית בין מנהלי ההשקעות השונים. 
 • בחינת העלויות האפקטיביות– בדיקת העלויות הכוללות (אפקטיביות) כולל דמי ניהול פנימיים במוצרים החווים בתוכם עלות נוספת, וייעול תיק ההשקעות בהיבט ההוצאות הן מול בית ההשקעות והן מול הבנקים.
 • בקרה ודוחות שוטפים: נכונות, עדכון, דיווח חודשי וכד׳
 • ייצוג / יעוץ: השתתפות בוועדות ההשקעה ופגישות בכל תדירות נדרשת , ייצוג במידת הצורך מול הדירקטוריון.
 • ניהול התהליך התפעולי: עבודה שוטפת מול בתי ההשקעות (הסכמים, פרוטוקולים, שינוי בעלי זכויות חתימה, אשרור מדיניות השקעה שנתית ועוד)
 • בקרה: עבודה שוטפת מול רגולציה של בתי ההשקעות כולל ווידוא יישומן של רגולציות בשוק.
 • הדרכה ולווי: סקירות שוק מקצועיות של אנשי מקצוע כמנהלי תיקים
 • הכנת מצגות: לוועדות השקעה , מצגות ממוקדות והזמנת מנכ"לי בתי ההשקעות לוועדות לצורך הצגת סקירות שוק.

נשמח לעמוד לרשותכם